Trygghet inom sex och relationer

Tillbaka efter en längre sommarpaus! Jag höll nyligen en föreläsning om det här ämnet, så tänkte skriva lite om det här i bloggen också; Vad innebär trygghet inom sex och relationer?

Trygghet är ett grundläggande behov, precis som närhet. Som barn har människan ett behov av närhet genom kontakten till föräldrar. Spädbarnet behöver känna trygghet genom hud mot hud-kontakt, genom att vårdaren håller bebisen i famnen och ger positiv respons, och också genom att vårdaren svarar på bebisens behov. Genom den kontakten utvecklas sexualiteten och förmågan att vara nära andra människor och bygga upp intima, kärleksfulla relationer.

För att utveckla trygga och kärleksfulla relationer behövs förmågan att känna trygghet inom dig själv. Med en stark grundtrygghet finns de bästa förutsättningarna för att relationerna skall bli mera långvariga. Samtidigt är det också viktigt att kunna släppa taget, ifall personen du har ett förhållande med vill göra slut, eller ifall du märker att förhållandet är dåligt för din hälsa. Både din egen och din partners grundtrygghet påverkar förhållandet. Ifall en person har en svag känsla av trygghet inom sig själv så kan det leda till att personen antingen klamrar sig fast vid andra eller tar känslomässigt avstånd. Vissa personer med skadad grundtrygghet kan också i ena stunden vara väldigt kärleksfulla, för att i nästa stund vara totalt kyliga. Det du kan göra på egen hand för att skapa en tryggare relation till dig själv är att lära dig hur din kropp vill bli berörd, vad som känns bra och vad som känns mindre bra. Viktigt att du behandlar dig själv med kärlek och aktivt försöker påverka sättet du ser på dig själv, rör dig själv och talar till dig själv. Sätt värde på dig själv.

Traditionellt talar vi om säker sex, då vi är skyddade från könssjukdomar och oönskad graviditet. Men tryggt sex kännetecknas också av att de som är inblandade känner sig trygga i situationen och vet att deras gränser respekteras. Då är det också lättare att slappna av. Det är en bra idé att fråga den andra innan du gör någonting som du inte är säker på att är okej för den andra. En princip är att ”nej betyder nej”, men det betyder inte nödvändigtvis att ett nej idag fortfarande är ett nej om en vecka. Ibland är du inte redo för någonting idag, men du kan vara redo för det om en vecka, eller så inte. Men ingen får pressas att göra någonting som den inte vill. Kommunikation är viktig då det gäller sex. Genom att diskutera saker och fråga den andra rakt ut, så kommer man längre än genom att anta saker.

Trygga kärleks- och sexrelationer kännetecknas av att du känner dig accepterad, omtyckt precis sån som du är och att du kan lita på personen du har en relation till. Du känner dig sedd, respekterad och får respons på dina känslor. Ni bryr er om varandras välmående och ger stöd åt varandra. Ibland kan en alltför stark trygghetskänsla i ett förhållande göra att du börjar ta den andra för given och inte längre anstränger dig för att visa dina bästa sidor. Visst är det fint att man kan vara sig själv, men genom att du tar hand om dig själv och behåller dina egna intressen, så behåller ni också spänningen i förhållandet. Var nära, men inte allt för nära. Kom ihåg att du och din partner är skilda individer som behöver behandlas med omsorg. Det kräver lite jobb, lite kompromisser och lite osäkerhet också. Alla behöver dessutom inte vara i ett förhållande för att känna sig trygga. Singelliv är precis lika mycket okej. Men människor mår bra av att ha nära relationer och dela fysisk närhet, med personer som känns trygga.

Sex och skam

Det är intressant hur skam är så tätt förknippat med sex och intima kroppsdelar. Därför är det också så tabubelagt runtom i världen att tala om dessa saker. Sex finns överallt, det intresserar de flesta människorna, och ändå ses det av många som någonting skamligt. Jag tror att alla människor borde fundera djupare över vad de egentligen tycker att är skamligt. Jag tycker att det är skamligt att göra folk illa och att begå övergrepp. Annars kvittar det mig vad folk vill hålla på med, så länge de inte skadar sig själva heller och mår bra. Det är också viktigt att visa respekt mot andra och följa samhällets regler förstås. Då det gäller otrohet tycker jag inte att det är rätt, men det är ett komplicerat ämne. Man skadar inte direkt någon, men det är naturligtvis sårande för partnern som blivit bedragen. Det finns många sätt att såra sin partner och många sätt att svika den andras förtroende.

Skam är någonting som ofta finns djupt inrotat i barndomen. Det är en känsla som har uppstått då vi som barn har gjort någonting som vuxna signalerar att är fel. Därför har barndomen en stark inverkan på hur vi förhåller oss till sexualitet som vuxna.

Jag skulle önska att du själv funderade över hur du verkligen vill uttrycka din sexualitet, vem du vill visa dina intima delar för eller till vem du vill berätta om ditt privata liv och dina erfarenheter. Man borde inte heller fördöma andra människor, utan i stället låta alla leva som de vill, åtminstone så länge det inte skadar någon annan eller bryter andras gränser. Vi bestämmer alla själva över våra gränser, vad som är rätt och vad som är fel för oss. Det är viktigt att lära sig lyssna på sin egen inre röst eller magkänsla.

Vad har du för tankar om skam? Vad tycker du egentligen, och vad har du bara vant dig vid att tycka att är skamligt?

Foto privat