Ensamhet som inte syns

Har du tänkt på att en människa som utåt verkar vara en social fjäril ändå kan känna sig ensam? Ensamhet kan vara emotionell eller social. Om du upplever emotionell ensamhet saknar du nära personer att anförtro dig åt, lita på och bli stöttad av. Du kan vara i ett förhållande, ha stor umgängeskrets eller stor familj och få fysisk närhet, men ändå känna dig ensam. Vissa omger sig med människor för att slippa vara ensamma. Men det är också viktigt att stå ut med att vara ensam med dig själv. Ifall du trivs med ditt eget sällskap känner du dig mindre ensam.

Ensamhet kan höra ihop med en känsla av att inte passa in. Du kan uppleva att människor i din omgivning inte förstår dig. Många människor går också och bär på skam över utmaningar som de egentligen delar med många andra människor här i världen.

Jag skulle säga att jag inte känner mig speciellt ensam just nu. Men jag har haft perioder då jag känt mig ensam och annorlunda. Jag har haft stunder då jag funderat över vad som är felet med mig, eftersom jag inte riktigt passar in. Men till en stor del har jag lärt mig att acceptera mig själv som jag är och som jag varit. Jag har också märkt att jag har ett behov av att bara få umgås med mig själv ibland, och då känner jag mig inte ensam.

Ifall du känner dig ensam, sök aktivt efter likasinnade personer. Håll fast vid personer som du kan lita på och som du kan vara dig själv med.

Foto av Oscar Lehtinen