Banta inte

Vad väcker ordet “bantning” eller “bantningskur” för känslor hos dig? Bantning är ett känsloladdat ord, eftersom det syftar på att kroppen (en del av dig och din identitet) är fel och bör förbättras. 

Bantningskurer och strikta regler gällande kost och motion leder oftast till ökad ångest. Strikta regler brukar dessutom inte hålla i längden. Följden blir att vi lätt återgår till att dämpa ångesten med godsaker, eller i värsta fall insjuknar i allvarliga ätstörningar. I stället borde vi sträva efter att äta regelbundet och näringsrikt. Godsaker i små mängder kan också vara nyttigt, eftersom det kan göra oss på gott humör, och på så sätt förbjuder vi inte kroppen sådant som den tycker om. Det är viktigt att vi lyssnar på vår kropp och hur den mår också efter att vi ätit eller motionerat.

Jag har som yngre haft ett mer komplicerat förhållande till min kropp och till ätande, precis som många andra ungdomar. Jag har ändå haft turen att växa upp i en miljö där ingen direkt uppmuntrat mig till bantande. Men visst minns jag att det var smalhetsideal bland jämnåriga, och att idealen också syntes via medier. Nu för tiden kan jag iaktta medier mer kritiskt, och min gyllene regel är ”måtta med allt”.

Som protest mot bantning har den internationella Banta inte-dagen uppkommit och firas idag, den 6.5. Årets tema är vägning. Du behöver inte väga dig eller låta dig vägas, om det inte känns bra. Ibland kan det vara nödvändigt inom hälsovården, men din kropp bör respekteras. Alla kroppar är lika värdefulla och du förtjänar kroppsfred.